En mer magisk arbetsdag. Vi gör det möjligt.

 

Om det är något som kännetecknar Midroc är det att vi alltid tänker nytt. Oavsett om det handlar om ett lite smartare läge, en lite djärvare arkitektur, lite högre i tak, lite högre kvalitet i materialval, lite större flexibilitet i erbjudandet.

För oss handlar det om ditt välbefinnande. Din trivsel. Magin i vardagen. Och det är den vi hela tiden strävar efter att förverkliga.

Samtidigt har vi resurserna, erfarenheten och kompetensen som krävs för att göra det möjligt. Att få både dig och företaget att växa.

Vi kallar det magiska möjligheter.

Från djärva idéer till färdiga fastigheter

Midroc utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Vi jobbar från idé till färdig fastighet. Och vi förnyar oss ständigt. Hos oss är nya goda idéer alltid välkomna, oavsett om de kommer från dig eller oss. För vi gillar både innovation och nära samarbeten.

Förutom vårt engagemang i Malmö utvecklar vi bostads­- och hyresrätter i Skåne, Växjö, Storstockholmsområdet och Uppsala samt kontor, hotell, butikslokaler och lokaler till offentlig verksamhet, främst i Skåne och Storstockholm. Vi driver och utvecklar också World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg. Totalt förvaltar vi ett fastighetsbestånd värt drygt fyra miljarder kronor, varav merparten är kommersiella lokaler.

I samarbete med kommuner utvecklar vi detaljplaner för större markområden till färdiga byggrätter klara för byggnation. Vi sätter en ära i att alltid genomföra de projekt vi påbörjat. Vår målsättning är att skapa hållbara byggnader och miljöer som bidrar till människors, områdens, städers och regioners utveckling.

Projektportföljen omfattar idag 800 000 kvm byggrätter med en projektvolym om ca 24 miljarder kronor. Fokus är inriktat på̊ södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö.

Vår styrka är din trygghet

Midroc Property Development ingår i Midroc Europe, som är en heltäckande partner inom områdena fastighetsutveckling, tjänster & entreprenad och investeringar. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3600 medarbetare och under 2016 omsatte vi 5,6 miljarder kronor. Vår styrka är din trygghet.